Almedalen - läromedelsdebatt

SLFF har under flera år deltagit på olika sätt under politikerveckan i Almedalen.

Den 5 juli 2018 arrangerade SLFF tillsammans med förlagens branschorganisation Läromedelsföretagen (då Svenska Läromedel) ett seminarium om läromedel: Brist på läromedel – Vad händer med lärarnas undervisning och kunskapsresultaten?

- Debatten blev mycket intressant och spännande. Fler i publiken sa efteråt att det var den bästa läromedelsdebatt de någonsin hört! säger Wiwi Ahlberg, ordförande i SLFF.

Se debatten här nedan. (För mindre skärmar använd länken https://youtu.be/uqbEiMSyFJs)

Om debatten

Hur kan vi garantera kvaliteten i utbildningen om både behöriga lärare och läromedel saknas? Hur påverkar läromedelsbristen lärarnas arbetssituation, integrationen, digitaliseringen och i slutändan kunskapsresultaten?

Skolans stora utmaningar är lärarbristen, integrationen och digitaliseringen. Att möta dessa är avgörande för individens möjligheter i livet, skolans kapacitet och Sverige som kunskapsnation. Det handlar om likvärdighet för alla elever och kunskapsresultat. En möjliggörare är läromedel som är verktyg för lärare, ger alla elever en gemensam kunskapsbas och som fyller digitaliseringen med innehåll. Men vad händer om det saknas både lärare och läromedel? Får alla elever en likvärdig och gemensam grund i skolan? Ger satsningarna på digitalisering någon utdelning utan kunskapsinnehåll?

Dessa frågor diskuterades under seminariet med en panel bestående av: Tim Oates, läroplansforskare vid Cambridge Assessment, Anna Ekström, statsråd på Utbildningsdepartementet, Erik Bengtzboe, riksdagsledamot för Moderaterna, Robert Fahlgren andre vice ordförande i Lärarförbundet, Olle Burell, Skolborgarråd i Stockholm stad (S)och Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund. Moderator var Pelle Thörnberg.