Vilka vi är

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund är en intresseorganisation för författare till läromedel och kurslitteratur – i alla ämnen och för alla årskurser. SLFF är en medlemsorganisation med ca 1600 medlemmar.

Organisationen leds av en förtroendevald styrelse som väljs vid förbundets stämma. SLFF:s kansli består av VD/kanslichef samt fem tjänstemän och är placerat på Drottninggatan 61 i Stockholm.

SLFF:s organisationsnummer är 802007-0333.

Övriga förtroendevalda

Utöver styrelsen utser medlemmarna en valberedning bestående av tre ledamöter samt två föreningsrevisorer.

Läromedelsförfattarna i Sverige AB (LISAB)

LISAB är SLFF:s servicebolag. LISAB bedriver upphovsrättslig verksamhet där läromedelsförfattarnas ekonomiska rättigheter tas tillvara. LISAB träffar avtal bland annat genom den så kallade avtalslicensen i upphovsrättslagen angående kopiering för undervisningsändamål.

LISAB har organisationsnummer 556724-7332 och finns på samma adress som förbundet.