Kansli

SLFF:s kansli verkställer de beslut som fattas av stämma och styrelse. Vi som arbetar på kansliet är vd/kanslichef, förbundssekreterare, informatör/webbredaktör/redaktör, utvecklingsledare, handläggare samt förbundsjurist.

Kanslichef/vd

Per Solnes

Ansvarig för personal och ekonomi. Styrelseuppdrag i Administration av litterära rättigheter i Sverige (ALIS).

Verksamhetsledare

Frida Engman

Ansvarig för medlemsverksamheten, verksamhetsutveckling
samt ställföreträdande kanslichef.

Förbundssekreterare

Christina Laurin

Frågor rörande medlemsregistret, författarstipendium samt författarkonferens och årsstämma.

Informatör/webbredaktör

Anita Hyttinen

Frågor rörande SLFF:s externa och interna informationsmaterial samt SLFF:s webbplats. Redaktör för förbundets tidskrift Manus. Mässansvarig.

Handläggare

Maria Ljungdahl

Frågor rörande SLFF:s medlemsregister, kurser, lokala arrangemang och författarstipendium.

Förbundsjurist

 

Johan Ingildsen-Olsson

Bemannar den juridiska rådgivningen, bevakar upphovsrätten och förhandlar. Frågor besvaras på e-postadress radgivning@slff.se