Styrelse

SLFF leds av en förtroendevald styrelse på åtta personer inklusive ordförande och vice ordförande, som väljs av medlemmarna vid förbundets stämma. Stämman är förbundets högsta beslutande organ och styrelsen verkställer det förbundets stämma beslutat.

Förbundsordförande

Wiwi Ahlberg foto Ola Kjelbye

 

 

 

Wiwi Ahlberg, Johanneshov

Skriver läromedel i geografi för grundskolans högstadium. Andra uppdrag: Är ämneslärare i samhällskunskap, psykologi, socialkunskap och geografi. Har undervisat på gymnasiet och komvux sedan 1984. Arbetar med skolutveckling och med handledning för lärare och skolledare.

Vice ordförande

Leif Jarlén foto Ola Kjelbye

 

 

 

Leif Jarlén, Lidköping

Skriver läromedel i samhällskunskap samt fackböcker om gymnasieskolans reformer, lärarrollen, social kompetens, mentorskap och personlig effektivitet. Andra uppdrag: Arbetat som gymnasielärare, skolledare, utvecklings- och förvaltningschef. Uppdrag att kvalitetsgranska skolor samt att vara mentor åt nya rektorer.

Ledamot

Dan Andersson foto Ola Kjelbye

 

 

 

Dan Andersson, Aplared

Skriver läromedel i idrott och hälsa samt idrottsmedicin. Andra uppdrag: Universitetsadjunkt i Idrott med inriktning mot hälsa. Arbetar vid Högskolan i Borås.

Ledamot

Pia Cederholm foto Anita Hyttinen

 

 

 

Pia Cederholm, Rimbo

Skriver läromedel i svenska för gymnasiet. Andra uppdrag: Verksam som ämneslärare på Rodengymnasiet i Norrtälje. Kulturskribent, bloggare på webbsidan piacederholm.com.

Ledamot

Hans Persson foto Anita Hyttinen

 

 

 

Hans Persson, Nacka

Skriver läromedel i matematik, NO och teknik. Andra uppdrag: Lärarfortbildare, lektor, föreläsare och inspiratör med uppdrag i många länder. Se www.hanper.se

Ledamot

Lena Wennberg Trolleberg

 

 

 

Lena Wennberg Trolleberg, Luleå

Skriver läromedel i Franska och Engelska.  Andra uppdrag: Förstelärare på Stadsöskolan (7-9) i Gammelstad.

Ledamot

Hans Kristian Widberg foto Anita Hyttinen

 

 

 

Hans Kristian Widberg, Stockholm

Skriver läromedel i samhällskunskap för gymnasiet. Andra uppdrag: Gymnasiechef i Stockholm stad med ansvar för åtta gymnasier.