Författaryrket

Ersättning

Dessa sidor ska hjälpa dig att med ditt förlag eller med annan utgivare komma överens om rimliga ersättningsnivåer. Det kan vara fråga om royaltynivåer, timarvoden, föreläsningsarvoden eller andra ersättningar som är relaterade till ditt författarskap.

Skatt och deklaration

De skattemässiga och ekonomiska effekterna av ett författarskap är ofta delar av författandet som många tycker är knepiga. Dessa sidor ska ge dig viss hjälp och vägledning i de frågor som du har. Till Läromedelsförfattarna kan du alltid vända dig om du har enklare skatterättsliga frågor.

Har du frågor, kontakta Läromedelsförfattarna på radgivning@laromedelsforfattarna.se.