Honorarenkät

För att kunna ge våra medlemmar det största stödet och den bästa hjälpen i förhandlingar och i vår rådgivning behöver vi information från medlemmarna. Det gäller bland annat royaltysatser men även annat som rör kontakten och samarbetet med förlagen.

Royaltyundersökning 2019

Vi genomför nu en royaltyundersökning för att kartlägga villkoren för er som skriver läromedel och kurslitteratur. Undersökningen är en central pusselbit i vårt fackliga arbete och kommer att tjäna som ett viktigt underlag i vår kommunikation med förlagen.

Resultat av tidigare utförda undersökningar

Resultatsammanställning av honorarenkäten 2013 publicerad i Manus 1, 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Resultatsammanställning av honorarenkäten 2011 publicerad i Manus 1, 2012 (pdf, öppnas i nytt fönster)