Rekommendationer, ersättningar

För att ge vägledning i vissa frågor och i syfte att klargöra förbundets ståndpunkt har Läromedelsförfattarna antagit nedan angivna rekommendationer och principdeklarationer gällande ersättningar, avtal.

 • Rekommendation angående ersättning för medverkan i radio- och tv-sändning
 • Rekommendation angående engångsersättning
 • Rekommendation angående hävning av förlagsavtal
 • Rekommendation angående ersättning vid uppdrag, medverkan vid studiedagar och liknande
 • Rekommendation angående förhandsavtal/etappöverenskommelse mellan förlag och författare
 • Rekommendation angående betalning för extramaterial på webben som kompletterar ett tryckt läromedel
 • Principdeklaration angående utbetalda förskott till författare
 • Principdeklaration angående tidigare utbetald royaltyersättning
 • Avtalsmall för utgivning av tryckta läromedel
 • Avtalsmall för webbpublicering
 • Avtalsmall för digitalt tillgängliggörande