Stipendium

Läromedelsförfattarna utlyser varje år i september ett stipendium för dig som skriver läromedel och kurslitteratur.

Besked och utbetalning

 • Ansökningstiden har passerat för år 2019.
 • Besked om du tilldelats stipendium eller inte meddelas vid årsskiftet.
 • Utbetalning av tilldelat stipendium sker under mars månad 2020.

För att skriva in eller uppdatera dina uppgifter inför ansökansår 2020, logga in på https://ansokan.slff.se/. Vid frågor kontakta Läromedelsförfattarnas kansli, adm@slff.se.

Vem kan ansöka?

Du som är upphovsperson/författare till läromedel eller kurslitteratur kan ansöka om Läromedelsförfattarnas författarstipendium. Både Läromedelsförfattarnas medlemmar, och du som inte redan är medlem, är välkommen att ansöka. Även rättsinnehavare kan söka, det vill säga efterlevande till en avliden läromedelsförfattare. Påminn alla i ditt författarteam att ansöka.

Vad kan du ansöka för?

Du ansöker för utgivna läromedel eller kurslitteratur som du själv, eller tillsammans med andra, har författat.

Kriterierna för ditt läromedel eller kurslitteratur är även att det ska:

 • vara utgivet av ett läromedelsförlag och utformat utifrån gällande läroplaner/kursplaner samt gentemot en viss kategori elever/studenter från förskola till högskola/universitet. Har du skrivit en fackbok som används i undervisningen kan verket tas upp i ansökan då du kan påvisa att verket finns uptaget i kurslitteraturlista. Har du skrivit ett verk som är utgivet på eget förlag ska du kunna verifiera din försäljning och spridning av verket.
 • vara avsett att användas för undervisning i skolor, högskolor eller andra utbildningsanordnare som Läromedelsförfattarna har kopieringsavtal med. Det kan till exempel vara grundskolor, gymnasier, högskolor, folkhögskolor och vissa friskolor.
 • ha givits ut, det vill säga offentliggjorts, i Sverige, Norge eller Finland. Det ska också ha kopierats i undervisningssammanhang i dessa länder.
 • ha givits ut, det vill säga offentliggjorts, samma år som du ansöker, eller tidigare och din del av verket/verken ska bestå av minst 100 sidor.

Definition av Läromedel vid ansökan om författarstipendium

Läromedel är ett pedagogiskt genomtänkt, utprövat och utvärderat "medel" som gör det goda lärandet möjligt. Ett sådant läromedel ska följa läroplan, kurs- och ämnesplan för skola och gymnasium samt komvux, men även den kurslitteraturlista som gäller för den kurs eller det program som ska läsas på högskolan och/eller universitetet.

Vad kan du inte ansöka för?

 • Följande utgåvor berättigar inte till stipendier: ordböcker, tabeller, avhandlingar, arbetsblad och tidskrifter.
 • Endast redaktörskap berättigar inte till stipendium.
 • I dagsläget berättigas inte verk som utgivits digitalt och sålts som licenser till skolor/kommuner, då dessa verk är undantagna i kopieringsavtalen.
 • Skönlitteratur berättigar inte till stipendium från SLFF. Upphovspersoner till dessa verk söka stipendier hos Sveriges Författarförbund (SFF), se www.forfattarforbundet.se En fackbok som används i undervisningen kan tas upp i ansökan om det kan påvisas att verket finns upptaget i kurslitteraturlista.

Belopp och stipendiefördelning

Läromedelsförfattarnas stipendienämnd beslutar om varje stipendiums storlek. Totalt betalade vi ut drygt 19 miljoner kronor i stipendier år 2018.

Vårt författarstipendium är ett så kallat punktstipendium. Det innebär att du inte behöver betala skatt på ditt stipendium.

Du som tilldelas ett författarstipendium från SLFF utan att vara medlem i förbundet betalar en administrationsavgift på 600 kronor. Summan dras från tilldelat stipendium vid utbetalningen. Medlemmar betalar ingen administrationsavgift.

Vi lämnar besked om stipendium vid årsskiftet och betalar ut stipendierna under mars.

Varifrån kommer pengarna?

Rätten att kopiera material som är skyddat av upphovsrättslagen regleras i huvudsak genom avtalslicenser. Det innebär att skolor, universitet och högskolor, genom avtalslicenser, har rätt att mot ersättning kopiera material – både analogt och digitalt – som är skyddat av upphovsrätten.

Avtalslicenserna genererar en årlig kopieringsersättning och det är den som vi betalar ut i form av författarstipendier inom ramen för de regler som gäller för avtalslicenser i upphovsrättslagen.

Ungefär 80 procent av beloppet kommer från kopieringen i skolorna och drygt 20 procent från högskoleområdet.

Mer om hantering av kopieringsersättning

Frågor

Vid frågor om stipendium eller ansökningsförfarandet vänd dig till Läromedelsförfattarnas kansli: Maria Ljungdahl och Christina Laurin, adm@slff.se, 08-440 84 80.