Stipendium

Du som skriver läromedel eller kurslitteratur är välkommen att söka författarstipendium hos oss. Under 2018 fördelade vi drygt 19 miljoner kronor i stipendier till författare av läromedel och kurslitteratur.

Vem kan ansöka?

Du som är upphovsperson/författare till läromedel eller kurslitteratur kan ansöka om SLFF:s författarstipendium. Både SLFF:s medlemmar, och du som inte redan är medlem, är välkommen att ansöka. Även rättsinnehavare kan söka, det vill säga efterlevande till en avliden läromedelsförfattare.

Vad kan du ansöka för?

Du ansöker för utgivna läromedel eller kurslitteratur som du själv, eller tillsammans med andra, har författat.

Kriterierna för ditt läromedel eller kurslitteratur är även att det ska:

 • vara utgivet av ett läromedelsförlag och utformat utifrån gällande läroplaner/kursplaner samt gentemot en viss kategori elever/studenter från förskola till högskola/universitet. Har du skrivit ett verk som är utgivet på eget förlag ska du kunna verifiera din försäljning och spridning av verket.
 • vara avsett att användas för undervisning i skolor, högskolor eller andra utbildningsanordnare som SLFF har kopieringsavtal med. Det kan till exempel vara grundskolor, gymnasier, högskolor, folkhögskolor och vissa friskolor.
 • ska ha givits ut, det vill säga offentliggjorts, i Sverige, Norge eller Finland. Det ska också ha kopierats i undervisningssammanhang i dessa länder
 • ha givits ut, det vill säga offentliggjorts, samma år som du ansöker, eller tidigare.

Definition av Läromedel vid ansökan om författarstipendium

Läromedel är ett pedagogiskt genomtänkt, utprövat och utvärderat "medel" som gör det goda lärandet möjligt. Ett sådant läromedel ska följa läroplan, kurs- och ämnesplan för skola och gymnasium samt komvux, men även den kurslitteraturlista som gäller för den kurs eller det program som ska läsas på högskolan och/eller universitetet.

Vad kan du inte ansöka för?

 • Följande utgåvor berättigar inte till stipendier: ordböcker, tabeller, avhandlingar, arbetsblad och tidskrifter.
 • Endast redaktörskap berättigar inte till stipendium.
 • I dagsläget berättigas inte verk som utgivits digitalt och sålts som licenser till skolor/kommuner, då dessa verk är undantagna i kopieringsavtalen.
 • Facklitteratur och/eller skönlitteratur berättigar inte till stipendium från SLFF även om böckerna används i undervisningen. Däremot kan upphovspersoner till dessa böcker söka stipendier hos Sveriges Författarförbund (SFF), se www.forfattarforbundet.se

När kan du ansöka?

 • Från och med 1 september kan du söka författarstipendium.
 • Sista ansökningsdag för 2019 är den 15 oktober
 • Du kan få vårt författarstipendium högst vart tredje år. För att se när du ansökte senast, logga in på https://ansokan.slff.se/. Vid problem kontakta SLFF:s kansli, adm@slff.se.

Ansök om författarstipendium

Du ansöker om författarstipendium samt skriver in dina verk på SLFF:s webbsida: https://ansokan.slff.se/

Om det är första gången du ansöker om SLFF:s författarstipendium behöver du först registrera ett användarkonto via länken ovan. För dig som ansökt tidigare räcker det med att du loggar in och går igenom dina tidigare sparade uppgifter samt skriver in verk som tillkommit, innan du ansöker.

Belopp och stipendiefördelning

SLFF:s stipendienämnd beslutar om varje stipendiums storlek. Totalt betalade vi ut drygt 19 miljoner kronor i stipendier år 2018.

Vårt författarstipendium är ett så kallat punktstipendium. Det innebär att du inte behöver betala skatt på ditt stipendium.

Du som tilldelas ett författarstipendium från SLFF utan att vara medlem i förbundet betalar en administrationsavgift på 600 kronor. Summan dras från tilldelat stipendium vid utbetalningen. Medlemmar betalar ingen administrationsavgift.

Vi lämnar besked om stipendium vid årsskiftet och betalar ut stipendierna under mars.

Varifrån kommer pengarna?

Rätten att kopiera material som är skyddat av upphovsrättslagen regleras i huvudsak genom avtalslicenser. Det innebär att skolor, universitet, högskolor och vissa arbetsplatser, genom avtalslicenser, har rätt att mot ersättning kopiera material – både analogt och digitalt – som är skyddat av upphovsrätten.

Avtalslicenserna genererar en årlig kopieringsersättning och det är den som SLFF betalar ut i form av författarstipendier inom ramen för de regler som gäller för avtalslicenser i upphovsrättslagen.

Ungefär 80 procent av beloppet kommer från kopieringen i skolorna och drygt 20 procent från högskoleområdet.

Mer om hantering av kopieringsersättning

Frågor

Vid frågor om stipendium eller ansökningsförfarandet vänd dig till SLFF:s kansli, adm@slff.se, 08-440 84 80.