Priser för läromedelsförfattare

SLFF delar varje år ut pris till läromedelsförfattare för att lyfta författargärningen i kvalitativa läromedel. SLFF har ett pris för etablerade författare, Lärkan, med en prissumma på 50 000 kr per kategori, och ett pris för debuterande författare, Lärkungen, med en prissumma på 25 000 kr.

Lärkan

Lärkan är ett pris för etablerade författare. Priset gäller för medverkan i aktuella och i undervisningssammanhang väl fungerande läromedel eller i aktuell kurslitteratur, som getts ut i Sverige.

Lärkan delas ut i sex kategorier: Förskola, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasium samt Högskola/Universitet. I varje kategori delas 50 000 kronor ut. Priset kan tillfalla en författare eller delas av flera i ett team.

Med SLFF:s läromedelsförfattarpriser vill vi uppmärksamma läromedlens roll i utbildningssystemet.Vi vill premiera gott författarskap och stärka läromedelsförfattarnas ställning som viktiga kulturbärare.

Fokus är på författargärningen och helheten i författarskapet, inte ett visst speciellt läromedel eller läromedelsserie. Detta utesluter inte att det kan vara en författare till ett läromedel, som på olika sätt kan vara banbrytande eller vägledande.

Lämna namnförslag till Lärkan

Lämna ett namnförslag på en läromedelsförfattare som du tycker borde ha priset.

Sista inlämningsdag för namnförslag är den 15 juni 2019. Utlysning för att lämna namnförslag till 2019 års Lärkan, sker under våren.

Formulär för namnförslag till Lärkan.

Juryn välkomnar namnförslag från alla: såväl lärare, studenter, medlemmar i SLFF, icke-medlemmar, jurymedlemmar, läromedelsförlag, föräldrar som elever. Notera dock att en läromedelsförfattare inte kan föreslå sig själv.

Juryn ser i första hand till författarskapet och inte till hur många namnförslag ett visst författarnamn får.

Lärkungen

Lärkungen är ett pris för debuterande författare. Du kan ansöka om priset om du är född 1978 eller senare och debuterat som läromedelsförfattare senast 1 juni 2019 eller under de två närmast föregående åren. Ditt läromedel ska vara skrivet för användning inom svensk utbildning.

Prissumman för Lärkungen är 25 000 kronor.

Ansök om Lärkungen

Sista ansökningsdag är den 15 juni 2019. Utlysning för att ansöka om 2019 års Lärkunge, sker under våren.

Formulär för ansökan om debutantpriset Lärkungen.

Juryn för Lärkan och Lärkungen

Juryn består av personer som är väl förtrogna med författare på den svenska läromedels- och kurslitteraturmarknaden. 

Information om Lärkan och Lärkungen i pdf (öppnas i nytt fönster)