Priser för läromedelsförfattare

Läromedelsförfattarna delar varje år ut pris till läromedelsförfattare för att lyfta författargärningen i kvalitativa läromedel. Läromedelsförfattarna har ett pris för etablerade författare, Lärkan, med en prissumma på 50 000 kr per kategori, och ett pris för debuterande författare, Lärkungen, med en prissumma på 25 000 kr.

Lärkan

Lärkan är ett pris för etablerade författare. Priset gäller för medverkan i aktuella och i undervisningssammanhang väl fungerande läromedel eller kurslitteratur, som getts ut i Sverige.

Lärkan delas ut i sex kategorier: Förskola, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasium samt Högskola/Universitet. I varje kategori delas 50 000 kronor ut. Priset kan tillfalla en författare eller delas av flera i ett team.

Med våra läromedelsförfattarpriser vill vi uppmärksamma läromedlens roll i utbildningssystemet.Vi vill premiera gott författarskap och stärka läromedelsförfattarnas ställning som viktiga kulturbärare.

Fokus är på författargärningen och helheten i författarskapet, inte ett visst speciellt läromedel eller läromedelsserie. Detta utesluter inte att det kan vara en författare till ett läromedel, som på olika sätt kan vara banbrytande eller vägledande.

Lämna namnförslag till Lärkan

Sista inlämningsdag för namnförslag 2019 har varit.

Juryn välkomnar namnförslag från såväl lärare, studenter, medlemmar i Läromedelsförfattarna, icke-medlemmar, jurymedlemmar, läromedelsförlag, föräldrar som elever. Notera dock att en läromedelsförfattare inte kan föreslå sig själv.

Lärkungen

Lärkungen är ett pris för debuterande författare. Du kan ansöka om priset om du är 40 år eller yngre och har debuterat som läromedelsförfattare senast 1 juni 2019 eller under de två närmast föregående åren. Ditt läromedel ska vara utgivet i Sverige.

Prissumman för Lärkungen är 25 000 kronor.

Ansök om Lärkungen

Sista ansökningsdag för 2019 har varit.

Juryn för Lärkan och Lärkungen

Juryn består av personer som är väl förtrogna med författare på den svenska läromedels- och kurslitteraturmarknaden.