Pristagare 2012-2019

Här nedan är alla läromedelsförfattare som fått SLFF:s läromedelsförfattarpris Lärkan och debutantpris Lärkungen.

Bild: Vinnarna av 2019 års läromedelsförfattarpriser, Lärkan och Lärkungen. Från vänster: Torsten Bengtsson, Hans Heikne, Märta Glaveby, Synnöve Carlssson, Anna Ericsson Nordh, Lena Alfredsson, John Steinberg, Ingmarie Lundhäll och Anna Hansson. Priserna delas ut på Lärarscenen på Bokmässan Göteborg, den 27 september, kl.12.00.

Lärkungen 2019

Debutantpriset tilldelades Märta Glaveby.

Lärkan 2019

Kategori Förskola: Anna Hansson.

Kategori Lågstadium: Anna Ericsson Nordh och Ingmarie Lundhäll.

Kategori Mellanstadium: Torsten Bengtsson.

Kategori Högstadium: Synnöve Carlsson.

Kategori Gymnasium: Lena Alfredsson och Hans Heikne.

Kategori Universitet/Högskola: John Steinberg.

Pristagare tidigare år

Lärkungen

Debutantpriset tilldelades Katja Roselli.

Lärkan

Kategori Förskola: Linda Palm.

Kategori Lågstadium: Cecilia Augutis.

Kategori Mellanstadium: Eva Ingelsten och Lillemor Pollack.

Kategori Högstadium: Urs Göbel, Monica Gustafsson Christensson och Hans Sölch.

Kategori Gymnasium: Fredrik Harstad.

Kategori Universitet/Högskola: Thomas Johansson.

Lärkungen

Debutantpriset tilldelades Joel Berglund

Lärkan

Kategori Förskola: Karin Persson Gode

Kategori Lågstadium: Åsa Brorsson

Kategori Mellanstadium: Malin Holmberg

Kategori Högstadium: Matts Winblad

Kategori Gymnasium: Tove Phillips

Kategori Universitet/Högskola: Lars Torsten Eriksson

Lärkungen

Debutantpris Lärkungen: Åsa Edenfeldt. Lärarutbildningsmaterial och lässtrategier. Förlag: Natur och Kultur.

Lärkan

Kategori Förskola/Lågstadium: Helena Bross. Svenska. Förlag: Sanoma Utbildning.

Kategori Mellanstadium: Pär Sahlin. Svenska. Förlag: Natur och Kultur.

Kategori Högstadium: Anders Henriksson. Biologi. Förlag: Gleerups.

Kategori Gymnasium: Jörgen Gustafsson. Engelska. Förlag: Sanoma Utbildning. Högstadiematerial. Förlag: Liber.

Kategori Universitet/Högskola: Jan Skansholm. Programmeringsteknik. Förlag: Studentlitteratur.

Lärkungen

Debutantpris Lärkungen: Erika Tengrud

Lärkan

Kategori Förskola/Lågstadium: Richard Hultén

Kategori Mellanstadium: Ulf Eskilsson

Kategori Högstadium: KG Johansson

Kategori Gymnasium: Börge Ring

Kategori Universitet/Högskola: Siv Strömquist

Detta år inrättades ytterligare ett pris: Debutantpriset Lärkungen.

Lärkungen

Debutantpris Lärkungen:Tiia Ojala

Lärkan

Kategori Förskola/Lågstadium: Karin Danielsson

Kategori Mellanstadium: Hans Persson

Kategori Högstadium: Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin och Peter Watcyn-Jones tilldelades gemensamt.

Kategori Gymnasium: Hans Almgren

Kategori Universitet/Högskola: Roger Ellmin

Detta år flyttades fokus till författarskapet.

Lärkan

Kategorin Förskola/Lågstadium: Lena Hultgren

Kategorin Mellanstadium: Carl-Axel Axelsson

Kategorin Högstadium: Lennart Undvall

Kategorin Gymnasium: Jan-Olof Andersson och Cege Ekström tilldelas gemensamt pris

Kategorin Universitet/Högskola: Ingrid Pramling Samuelsson

Under detta första år som SLFF inrättade ett läromedelsförfattarpris låg fokus i första hand på läromedlen i sig.

Lärkan

I kategori Förskola/Lågstadium/Mellanstadium
har Ingrid Olsson och Margareta Forsbäck fått pris för sin läromedelsserie Matte Eldorado utgivet på Natur & Kultur.

Hedersomnämnande i denna kategori går
till Hans Persson för hans läromedel Boken om fysik och kemi utgivet på Liber AB.

I kategori Högstadium/Gymnasium
har Zandra Wikner-Strid, Anders Odeldahl och Angela Vitt fått pris för sin läromedelsserie Der Sprung utgiven på Liber AB.

I kategori Högstadium/Gymnasium
har Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal och Susanna Hedenborg fått pris för sina läromedel Historia 1, Då, nu och sedan och Historia 1b, Den lilla människan och de stora sammanhangen utgivna på Studentlitteratur AB.

Hedersomnämnanden i denna kategori går
till Mona Gidhagen och Svante Åberg för deras läromedel Kemi Direkt, utgiven på Sanoma Utbildning.

Hedersomnämnanden i denna kategori går
till Ralf Marek för hans läromedel Privatjuridik, utgiven på Sanoma Utbildning.