TV-stipendium

Du kan söka TV-stipendium om du själv har medverkat i, eller har verk som du är upphovsperson till och som har nyttjats i andra tv-kanaler än SVT 1 och 2, TV3, TV4 och Kanal 5.

Läromedelsförfattarna och Sveriges Författarförbund har gemensamt ett antal punktstipendier som du kan ansöka om. Beloppen varierar och fördelas, av en jury, med ett maxbelopp om 50 000 kronor per stipendiat.

Medlen kommer från Copyswede-ersättningar från åren 2012-2014 och gäller kopiering i andra kanaler än SVT 1 och 2, TV3, TV4 och Kanal 5. Du har rätt att söka stipendierna om du är litterär upphovsperson såsom skön-, fack- och barn och ungdomsförfattare, läromedelsförfattare samt översättare inom nämnda litteraturområden.

För närvarande är detta stipendium vilande.

Frågor

Är du läromedelsförfattare kontakta Lena Odeldahl, 073-440 18 20, lena.slff@gmail.com

Är du författare av annan litteratur kontakta Sveriges Författarförbund, info@forfattarforbundet.se