Vi kan upphovsrätt.

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund är en intresseorganisation för författare till läromedel och kurslitteratur – i alla ämnen och för alla årskurser.

Skrivarkurs: Utveckla dina texter

I sakprosan är fakta basen, men går det att trots krav på sanning och vetenskaplig grund skriva engagerande, spännande och livfullt? Ja, absolut! Välkommen till kursen "Utveckla dina texter" den 23-24 november, i Malmö.

Royaltyundersökning

Vi genomför nu en royaltyundersökning för att kartlägga villkoren för er som skriver läromedel och kurslitteratur.

Medlemsinformation på webbplatsen

Just nu håller vi på att förändra vår webbplats vilket innebär att den information som tidigare funnits endast för medlemmar på Mina sidor snart kommer att finnas öppet på webbplatsen. Det innebär att du inte längre kan logga in på Mina sidor.

Uppsala: Träffa juristen!

Vad kan de gamla romarna lära oss om avtalsrätt? Hur vet man att man får de villkor som man har rätt till? Och varifrån kommer egentligen lagstiftningen kring upphovs­rätten? Välkommen till en författarkväll med Läromedelsförfattarna.