Vi kan upphovsrätt.

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund är en intresseorganisation för författare till läromedel och kurslitteratur – i alla ämnen och för alla årskurser.

Lär dig arbeta med digitala verktyg!

Nya krav i läroplanen med mer fokus på digitalisering ställer också nya krav på undervisningen. Nu erbjuder vi dig en kurs där du får lära dig att arbete med ett digitalt verktyg inom multimodalitet såsom text, bild, film och ljud. Kursens hålls den 6-7 oktober i Stockholm och sista anmälningsdag är den 7 september.

Brist på läromedel – Vad händer med lärarnas undervisning och kunskapsresultaten?

Den 5 juli, under Almedalsveckan i Visby, arrangerade SLFF tillsammans med förlagens branschorganisation Svenska Läromedel ett seminarium om läromedel: Brist på läromedel – Vad händer med lärarnas undervisning och kunskapsresultaten? Se debatten igen här på webbplatsen.

Förbundets upphovsrättsarbete

Upphovsrättsliga frågor har diskuterats och ventilerats flitigt under de senaste åren och takten har definitivt inte slagits av, snarare tvärtom, såväl nationellt som internationellt. Läs om det upphovsrättsliga arbete som nu bedrivs.