Vi kan upphovsrätt.

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund är en intresseorganisation för författare till läromedel och kurslitteratur – i alla ämnen och för alla årskurser.

Höstens kurser!

Den 6-7 oktober håller vi kursen Digital kompetens och verktyg för multimodala texter. Kursen hålls i Stockholm, och en inbjudan kommer att skickas ut i mitten av augusti. Den 17-18 november håller vi en kurs i retorik. Även denna kurs hålls i Stockholm.

Brist på läromedel – Vad händer med lärarnas undervisning och kunskapsresultaten?

Den 5 juli, under Almedalsveckan i Visby, arrangerade SLFF tillsammans med förlagens branschorganisation Svenska Läromedel ett seminarium om läromedel: Brist på läromedel – Vad händer med lärarnas undervisning och kunskapsresultaten? Se debatten igen här på webbplatsen.

Förbundets upphovsrättsarbete

Upphovsrättsliga frågor har diskuterats och ventilerats flitigt under de senaste åren och takten har definitivt inte slagits av, snarare tvärtom, såväl nationellt som internationellt. Läs om det upphovsrättsliga arbete som nu bedrivs.