Vi kan upphovsrätt.

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund är en intresseorganisation för författare till läromedel och kurslitteratur – i alla ämnen och för alla årskurser.

Skapa texter med inslag av bild, film och ljud!

Nu erbjuder vi dig en kurs där du får lära dig att arbeta med ett digitalt verktyg inom multimodalitet såsom text, bild, film och ljud. Kursen hålls den 2-3 februari i Stockholm med sista anmälningsdag den 3 januari. Välkommen!

Besked om författarstipendium

För dig som ansökt om och beviljats SLFF:s författarstipendium kommer utbetalningen att ske under hela mars månad.

Åsa Wikforss föreläste i Göteborg!

Föreläsningen var mycket uppskattad när läromedelsförfattarna på västkusten fick chans lyssna till Åsa Wikforss. Hennes engagemang för lärobokens viktiga roll som kunskapskälla var givetvis särskilt tilltalande.

Upphovsrättens hjälte 2018

Läromedelsförfattaren Katrin Byréus har tilldelats ALIS-priset, Upphovsrättens hjälte 2018, för att ha värnat, hävdat och slagits för upphovsrätten!

Vd sökes till Bonus

Nuvarande vd på upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access lämnar sitt uppdrag under 2019. Nu söker Bonus, till organisationens kansli i Stockholm, den som kan bidra till fortsatt utveckling och nytänkande.