Läroböcker

Välkommen till SLFF!

Huvudorganisation för Sveriges läromedelsförfattare i alla ämnen, för alla målgrupper från förskola till högskola och universitet.

Rådgivning

Rådgivning

Som medlem i SLFF erbjuds du viss fri juridisk, ekonomisk, avtals- och förhandlingsrådgivning.
Rådgivning
Millesgård-foto-Lars-Ekdahl

SLFF:s lokala grupp Stockholm

Se Pompeji på Millesgården! Den 9 april har du som är med i SLFF:s lokala grupp i Stockholm möjlighet att beskåda utställningen.
SLFF:s lokala grupp Stockholm
SLFF möter utbildningsministern

SLFF möter utbildningsministern

Den 4 februari träffade SLFF och Läromedelsproducenterna utbildningsminister Gustav Fridolin. – Ett mycket bra och viktigt möte där utbildningsministern tydligt visade gehör för våra frågor, säger förbundets ordförande Wiwi Ahlberg.
SLFF möter utbildningsministern
Slantar

Stipendier

Besked om stipendium ges kring årsskiftet 2014-2015. Erhållet stipendium utbetalas under mars månad 2015 och räknas som punktstipendium år 2015.
Stipendier
Trond Andreasson, generalsekreterare för Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, NFF,

SLFF i Bryssel om författarnas rättigheter

I början av november deltog Jenny Lundström och Wiwi Ahlberg i ett stort möte på EU-parlamentet under rubriken The Value of Writers’ Works. Mötet hölls i Bryssel och arrangerades av European Writers' Council (EWC).
SLFF i Bryssel om författarnas rättigheter
SLFF på fackförfattarmöte i Köpenhamn

SLFF på fackförfattarmöte i Köpenhamn

Varje år träffas de nor­diska fackförfattarorganisationerna, där Sveriges Läromedelsförfattares Förbund ingår, för att diskutera för författarna viktiga frågor. Årets möte i slutet av oktober hölls hos Dansk Forfatterforening i Köpenhamn. I bild: Jenny Lundström, förbundsdirektör, SLFF, under sitt föredrag på mötet.
SLFF på fackförfattarmöte i Köpenhamn
Läromedelsförfattarpris - Lärkan

Läromedelsförfattarpris

SLFF har ett läromedelsförfattarpris, Lärkan. Priset är avsett att framhäva författarens roll när det gäller att ta fram läromedel i tryckt eller digital form och att framhäva god textkvalitet samt goda pedagogiska och didaktiska egenskaper i författarskapet. SLFF vill härigenom stärka författarens ställning och samtidigt göra vår organisation, Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, mer bekant.
Läromedelsförfattarpris

Medlemstidskrift Manus

Hur många unga människor med stora ambitioner satsar idag på en framtid som lärare? Svaret är, inte särskilt många, och det är ett gigantiskt problem, menar Dan Andersson, lärare på Högskolan i Borås. Läs Dans artikel om läraryrkets status (Manus 3, 2014).
Medlemstidskrift Manus