Vi kan upphovsrätt.

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund är en intresseorganisation för författare till läromedel och kurslitteratur – i alla ämnen och för alla årskurser.

Kurs: Skatt och deklaration samt avtalsvillkor och upphovsrätt

Välkommen till SLFF:s populära författarfackliga kurs om skatt, deklaration, upphovsrätt och avtalsvillkor för dig som är läromedelsförfattare! Kursen hålls den 16-17 mars i Stockholm och sista anmälningsdag är den 15 februari.

Rådgivning

Vi erbjuder läromedelsförfattare rådgivning i frågor som rör juridik, avtal och ekonomi. Är du i färd med att skriva på ditt första förlagsavtal hjälper vi dig gärna genom att granska det innan du skriver på. Tveka inte att höra av dig!

Besked om författarstipendium

För dig som ansökt om och beviljats SLFF:s författarstipendium kommer utbetalningen att ske under hela mars månad.