Vi kan upphovsrätt.

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund är en intresseorganisation för författare till läromedel och kurslitteratur – i alla ämnen och för alla årskurser.

Trevlig sommar!

SLFF önskar alla en glad sommar! Från och med vecka 29 till och med vecka 31 är SLFF:s kansli stängt. För brådskande ärenden e-posta till adm@slff.se.

Kurser i höst

Vi kan redan nu tipsa dig om våra kommande kurser i höst!

Brist på läromedel – Vad händer med lärarnas undervisning och kunskapsresultaten?

Den 5 juli, under Almedalsveckan i Visby, arrangerade SLFF tillsammans med förlagens branschorganisation Svenska Läromedel ett seminarium om läromedel: Brist på läromedel – Vad händer med lärarnas undervisning och kunskapsresultaten? Se debatten igen här på webbplatsen.

Förbundets upphovsrättsarbete

Upphovsrättsliga frågor har diskuterats och ventilerats flitigt under de senaste åren och takten har definitivt inte slagits av, snarare tvärtom, såväl nationellt som internationellt. Läs om det upphovsrättsliga arbete som nu bedrivs.