Upphovsrättsliga författarfrågor i Bryssel

Ett av SLFF:s viktigaste uppdrag är att bevaka läromedelsförfattares intressen. Som ett led i detta träffade SLFF:s förbundsdirektör Jenny Lundström bland andra EU-parlamentarikerna Anna Maria Corazza Bildt och Jytte Guteland för att prata om upphovsrättsliga författarfrågor.

Upprinnelsen till mötet, som hölls i Bryssel i början av mars, är ett förslag till direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (COM/2016/0593). SLFF och många andra upphovsrättsorganisationer i Europa menar att ffa artikel 12 i direktivet strider mot den grundläggande principen i upphovsrätten, nämligen att det är upphovspersonen som äger rättigheterna till verket.

Jenny Lundström, Olle Wilöf och Anna Maria Corazza_Bryssel 180301

Jenny Lundström, Olle Wilöf och Anna Maria Corazza Bildt.

 

 

 

 

Olle Wilöf, Jytte Guteland, Jenny Lundström, Blerta Hoti, politisk sakkunig i Eu-parlamentet.

Olle Wilöf, Jytte Guteland, Jenny Lundström, Blerta Hoti, politiskt sakkunnig i EU-parlamentet.

 

 

 

 

Läs mer om det europeiska upprop SLFF är med och driver.

2 mars 2018