Vem får komma till tals i läromedel?

Vem får komma till tals i läromedel? Under helgen den 21-22 oktober höll SLFF en kurs, för läromedelsförfattare, i normkreativt skrivande. Karin Salmson från Olika förlag guidade deltagarna genom att utmana rådande normer och anta ett normkritiskt förhållningssätt i läromedel och kurslitteratur.

/Global/Bilder/blandat/Kurs_normkreativt-skrivande-171021-22_foto-Frida-Engman_4_W.jpg

Under kursen fick deltagarna kunskap om vad normkritik innebär och hur det är möjligt att göra en normkritisk analys med utgångspunkt från de olika diskrimineringsgrunderna. Syftet var att synliggöra normer som förmedlas och erbjuda konkreta strategier för förändring, och att ge läromedelsförfattare verktyg för att förmedla en bredare bild av verkligheten, där alla kan känna sig inkluderade. Helt enkelt att skapa social hållbarhet enligt uppdraget i läroplan och skollag.

Karin Salmson har en bakgrund som journalist och är författare till ett trettiotal böcker både för vuxna och barn, bland annat den populära boken "Normkreativitet i förskolan – om normkritik och vägar till likabehandling" som handlar om vad normkritik betyder, skillnaden mellan normkritik och normkreativitet samt olika diskrimineringsgrunder och vägar till likabehandling.

23 oktober 2017