Upphovsrätt, avtal

Nedan ges bland annat information om upphovsrättens grunder och vad som gäller på kopieringsområdet.

Upphovsrätt för läromedelsförfattare

Som läromedelsförfattare får du förr eller senare anledning att fundera över upphovsrättsliga frågor. Nedan följer en grundläggande redogörelse för upphovsrätten och det skydd som upphovsrätten erbjuder läromedelsförfattare och andra upphovsmän. Läs mer om upphovsrätt för läromedelsförfattare.
Upphovsrättslagen finns i sin helhet i databasen Rättsnätet. Mer information om upphovsrätt finns för SLFF:s medlemmar på Medlemssidorna.


Kopiering av läromedel 

Från och med höstterminen 2010 träffades ett nytt kopieringsavtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access, där bland andra SLFF:s servicebolag Läromedelsförfattarna i Sverige AB ingår som medlemsorganisation. Kopieringsavtalet ska underlätta lärarnas yrkesutövning och elevernas undervisning, men syftet med kopieringen får inte vara att ersätta förlagsutgivna läromedel. Läs mer om kopiering av läromedel.


ALIS

För bevakning av dina verk och för förhandlingshjälp när dina verk vidareanvänds har du god nytta av att ansluta dig till ALIS. Läs mer om ALIS.

7 juli 2017